Pro přístup do kurzu zašlete žádost na e-mail pizl@sbrez.cz a obratem Vám jej zašlu.